Ojstrico so obiskali patri kapucini  iz Škofje Loke

Že dlje časa so obljubljali p.Mihu Sekolovniku, da obiščejo njegovo rojstno hišo. Njegove domače in svet tega dela Slovenijenad reko Dravo, pod obronki Košenjaka. Tako so v sredo 10.junija uresničili to obljubo ter se ustavili najprej v farni cerkvi na Ojstrici. (predtem so šli še pokropiti Mihovo krstno botro in teto Julijano Isak, ki je bila ta dan pokopana v Dravogradu). V farni cerkvi  so somaševali za prijatelje in znance, da so vse izročili božji milosti in blagoslovu. Po maši so jih skrbne domače Ojstriške gospodinje pogostile s planinskim domačim čajem, moštom, pecivom. Kosilo so pripravili na Junčkovi domačiji, kjer so na kratko poklepetali, uživali pečene dobrote izpod roke gospodarja Tonija ter brata Rudija in nečakinje Danijele. A kmalu smo se razšli, ker sta župnik Igor in p.Miha odšla na pogrebno slovo v Dravograd.