PROŠNJE ZA VSE POTREBE – Slomškova nedelja
PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Dragi bratje in sestre. Ko smo zbrani v našem svetišču pri sv. bogoslužju na Slomškovo
nedeljo in molimo za njegovo kanonizacijo, zaupno prosimo Boga, naj posluša naše prošnje in
jih usliši.

 1.
Blaženi škof Slomšek je bil dober pastir in učitelj Božjega ljudstva; prosim
o te za papeža Frančiška, za naše škofe in vse pastirje Cerkve, da nas bodo povezovali v
občestvu in nas v teh težkih časih varno vodili k tebi .
2.
Blaženi škof Slomšek je bil odličen katehet in učitelj otrokom in mladini. Prosimo te,
vodi naše vzgojitelje, učitelje in katehete, da bodo otrokom pomagali na poti znanja,
kreposti in vere.
3.
Blaženi škof Slomšek je spodbujal duhovnike in vernike,
da so skrbeli za lepoto svetišč in živo občestvo vernikov. Bogato povrni vsem, ki se trudijo za urejenost
svetišč in povezanost vernikov.
4.
Blaženi škof Slomšek je bil velik ekumenski delavec in vabil
je k molitvi in delu za edinost med kristjani. Blagoslavljaj delo vseh, ki se trudijo za edinost med kristjani ter
za spravo in mir v našem narodu.
5.
Blaženi škof Slomšek je bil pred petnajstimi leti razglašen za domačega priprošnjika
in vodnika. Naj se slovenski kristjani radi obračamo k njemu v prošnji in zahvali, da
nam bo izprosil blagoslov tudi pri delu za njegovo kanonizacijo.
6.
Bl. škof Slomšek nas je učil pravega spoštovanja do slovenskega jezika, kulture in
zgodovine. Naj rastemo v ljubezni do domovine in se trudimo za lepoto jezika in
rast v kulturi.