Posebej Oratorija v Šentjanžu že nekaj let ne izvajamo, ker organiziramo skupni oratorij za celotno Pastoralno zvezo Dravograd. S tem močno razbremenimo vse vpletene akterje. Vabimo starše, da svojega otroka prijavite na skupni Oratorij, kot to počnejo v ostalih združenih župnijah. Če bi potrebovali prevoz, to lahko poveste.

glasilo Šentjanž 2013