Pashalna večerja v Dravogradu – 22.3.2018

Letos smo bili v župniji Dravograd povabljeni na pashalno večerjo bralci beril in člani molitvene skupine. V četrtek 22. marca po večerni sv. maši, ki smo se je udeležili vsi povabljeni, smo z velikim spoštovanjem in vznemirjenjem v dušah vstopili v našo župnijsko kapelo, kjer nas je pričakala slovesno pogrnjena dvorana zadnje večerje. Molče smo posedli, ob čelni mizi župnik Igor kot gospodar, ob njem na levi Matic kot razlagalec obreda in na desni župnik Franček.

Pashalna večerja je sestavljena iz obrednega uživanja hrane (nekvašenega kruha, pečenega enoletnega jagnjeta, jajc, hrena in grenkih zelišč), obrednega umivanja rok, branja odlomkov iz Sv. Pisma rešitve Izraelcev iz Egiptovske sužnosti, prebiranje psalmov kot zahvala in slavljenje Boga za Njegovo usmiljenje in Ljubezen. Med obredom se popijejo štiri čaše vina (čašo posvetitve, čašo veselja, čašo blagoslova in čašo odrešitve.)

Pashalna večerja je potekala v tišini z globokim doživljanjem veličine Boga, Jezusove ljubezni do nas z daritvijo v kruh življenja in hvaležnim doživljanjem naše vere v Boga, ki smo jo dolžni živeti v medsebojni ljubezni in jo širiti kakor nas uči Jezus. Ob koncu smo si podelili doživetja, bili smo izredno hvaležni za to izkušnjo in sedaj bolj razumemo kaj se dogaja pri sv. maši.

Obred je vodil župnik Igor kot gospodar, kot strežnice so nam stregle ga.Zofija, ga. Nada in ga. Tatjana, ki so s svojo ljubeznijo tudi vse pripravile. Hvala vsem in Bogu za ta prečudoviti dar pashalne večerje.           I.K.