Pashalna večerja v Dravogradu

Na veliko sredo – 12.aprila smo bili povabljeni člani ŽPS Dravograd, pevci in oba ključarja na pashalno večerjo v našo župnijsko kapelo. Ta večerja je spomin, ko je Bog s svojo močno roko izpeljal Izraelce iz Egiptovske sužnosti. Zanje je to postalo novo rojstvo; kajti človek ne živi dokler ni svoboden. Gre za obredno zahvalo Bogu  za rešitev iz sužnosti.

V župnijski kapeli nas je pričakala svečano pokrita miza. Gospod Igor se je ta večer predstavil kot gospodar. Na njegovi levi je sedel prvi sluga, po predpisih pa je bil stol na njegovi desnici prazen, pripravljen za morebitnega nenapovedanega gosta. Ob njem so sedeli njegovi ostali sluge, ki so skrbeli za ostale goste. Vsak je imel svojo zadožitev. G. Igor je izdal tudi posebno knjižico iz katere nam je g. Matic sproti razlagal kaj se dogaja in kaj pomeni vsaka gospodarjeva molitev (oziroma hvalnica zemlji, trti, delu človeških rok). Sam obred je potekal v tišini, razen ob branju psalmov in petju. V določenem razmahu so si sledile zdravice, obredno umivanje rok pred in po jedi.

Pashalna večerja je bila sestavljena iz nekvašenega kruha, pečenega enoletnega jagnjeta, jajca, hrena in grenkih zelišč. Vse jedi so bile na krožniku po predpisani postavitvi in so se jedle z rokami.

Med samo večerjo so me obhajali močni občutki. V mislih sem bila postavljena v mnogo  tisočletij nazaj. Predstavljala sem si tiste prostore, obleke, ljudi, toliko češčenja in toliko zahvaljevanja. Vprašanje se je porodilo, kje smo mi?…se še sploh znamo  častiti …se zahvaliti…biti hvaležni..?

Pri zadnji pashalni večerji, ki jo je Jezus (na veliki četrtek-obhajamo spomin zadnje večerje )  zaužil s svojimi učenci, je postavil zakrament sv. Evharistije ( sv. maše). Tako je vsaka sv. maša spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Jezus je takrat povzdignil kruh in vino ( sad zemlje in dela človeških rok), ju blagoslovil ter naročil, naj to delamo v njegov spomin. Tako se Jezus pri vsaki sv. maši vedno znova na nekrvav način pod podobo kruha in vina po duhovnikovih posvečenih rokah daruje za nas, da bi nas odrešil sužnosti greha in nas popeljal v večno, srečno življenje.Vsaka sv. maša je enkratna in neponovljiva.

Ob koncu, ko smo si podelili doživetja pashalne večerje in  smo si bili enotnega mnenja, da smo izredno hvaležni za to izkušnjo in da sedaj bolj razumemo kaj se dogaja pri sv. maši.

Bogu hvala za ta prečudoviti dar pashalne večerje.

DSC_0361 DSC_0359 DSC_0391 DSC_0363 DSC_0371Svoje doživljanje podelila Julka Merc