Pepelnica in vstop v postni čas

Na pepelnično sredo 10. februarja smo tudi v župniji Dravograd vstopili v sveti 40 dnevni postni čas. Pri večerni sv. maši se je cerkev dodobra napolnila z verniki, ki so v svoji notranji duhovni razpoložljivosti po spreobrnjenju oziroma poboljšanju življenja prišli k obredu pepeljenja. Cerkev z obredom pepeljenja vabi vernike k notranjemu spreobrnjenju tako, da bi Bog mogel v svetem času posta naše kamnito srce spremeniti v meseno-sočutno in usmiljeno srce. Bog sam posta od nas ne zahteva, ampak nam ga priporoča kot pot po kateri bomo z Jezusovo pomočjo očistili svojo notranjost tako, da bo naša duša čista, lepa in da se bo z vso radostjo razcvetela v vstajenju z Jezusom ob Veliki noči.
Jezus nas vabi na pot spreobrnitve z molitvijo, odpovedjo in dobrimi deli. Tako je pri sv. maši ob pepeljenju z besedami gospoda župnika : »Pomni, da si prah in da se v prah povrneš,« bil vsak vernik osebno povabljen na pot spreobrnitve in pokore. To povabilo je globoko leglo v dušo slehernega.
K notranji drži spreobrnitve je še posebej spregovorila Božja beseda v evangeliju, v kateri nas je Jezus poučil kako naj opravljamo dobra dela in post. To naj ne delamo pred ljudmi, naj ne trobimo o svojih dobrih delih, o svoji odpovedi in molitvi. To naj vsak dela na skrivnem, z veseljem in Oče, ki je na skrivnem bo to videl in ti bo povrnil.
Ob koncu sv. maše smo bili še enkrat s strani gospoda župnika vabljeni k posebni postni akciji – k duhovnemu branju, ki nam bo pomagalo uresničiti našo pot spreobrnitve.
Tako globoko v srcu nagovorjeni, okrepljeni z Božjo besedo in nahranjeni s kruhom življenja, smo odhajali od večerne maše vsak na svojo postno pot spreobrnitve.

zapisala Irma