Pesem zvonov odzvanjala na srečanju pritrkovalcev Štajerske in Koroške

Ko smo v nedeljo, 17. maja, na srečanju pritrkovalcev v župniji sv. Peter na Kronski gori, ki ga je organiziral Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev pod vodstvom predsednika Mateja Vinojčića, poslušali pesem štirih bronastih zvonov, smo bili v mislih povezani s svetniškim papežem Janezom Pavlom II., saj so ga tukajšnji zvonovi pozdravljali na Betnavi pri Mariboru, ko nas je leta 1999 obiskal in razglasil škofa Antona Martina Slomška za blaženega. Moč in ubranost melodij, ki se je razlegala iz vrha hriba, na katerem so naši predniki postavili mogočno cerkev z dvema zvonikoma, je ustvarjala zavzetost in poklicanost pritrkovalcev k temu lepemu in pri Bogu zaslužnemu opravilu.

V zvoniku smo se v drugem delu srečanja tako razvrstile skupine in posamezniki iz župnij sv. Peter na Kronski gori, Lj./ Kašelj-Zalog, Šmartno pri Litiji in Šmartno v Rožni dolini, v prvem pa smo začeli z litanijami Matere božje pred Najsvetejšim, ki jih je vodil g. Igor Glasenčnik, župnik moderator  Pastoralne zveze župnij Dravograd. Srečanje smo sklenili ob prijetnem druženju s pogostitvijo, ki so jo pripravili domačini za vse, tudi za poslušalce teh mogočnih glasbil, ki so z obredom posvečenja vzeti v službo Cerkve in kot takšnim je zaupana pomembna naloga oznanjevanja, saj kličejo in opominjajo k temeljnim krščanskim vrednotam.

Pritrkovalci pa so tudi za svoj nastop v zvoniku prejeli priznanja v zahvalo za aktivno sodelovanje pri nadaljevanju tradicije pritrkovanja, ki se je tudi tokrat na pokrajinskem srečanju odražalo v razlegajoči pesmi zvonov na vse strani, kot živa govorica navzočnosti božjega.

Tomaž Polanec

 

Trjančenje