Počastitev Fatimske Marije pri Trotovem križu nad Libeličami

Na večer četrtka 13. julija se  nas je pri Trotovem križu nad Libeličami  zbralo iz župnij  PZD  44  vernikov (z župnikoma Igorjem in Frančekom ) z namenom, da počastimo našo mater Marijo v spomin njenega  prikazovanja  v Fatimi. V lepem poletnem večeru, v zavetju svežine gozde, smo se zbrali v molitvi ob tem trikotnem znamenju, katerega nam je v uvodnem pozdravu predstavil g.župnik Igor: » Zidano znamenje trikotne oblike ima tri niše, ki so poslikane. Pokriva ga piramidasta streha krita s »šitlni«. Okoli kapele je postavljena nizka lesena ograja. Na meji treh far – prevaljske, libeliške in strojanske stoji znamenje trikotne oblike, ki ga domačini imenujejo Trotov križ. Njegova trikotna oblika je hkrati simbolični in oblikovni izraz časa, v katerem je znamenje okrog leta 1800 nastalo. Ljudski umetniki pa so ga že velikokrat na novo poslikali. Poleg križanja, ki kot znamenje odrešenja ne manjka na nobenem znamenju, so na njem upodobljeni še vsi trije farni zavetniki: prevaljska Marija, libeliški sv. Martin in sv. Urh z domače Strojne. Poslikave v nišah so zelo bogate:1. v niši je podoba Matere Božje z Detetom, na strani sta sv. Jožef in sv. Matija, nad njimi so sv. Karel, Bog Oče s Sinom na križu in sv. Anton Puščavnik. 2. v niši je sv. Martin, na strani sta sv. Luka in sv. Katarina, nad njimi so sv. Janez, sv. Filip in Lurška Mati božja.3. v niši je sv. Urh, na strani sta sv. Florijan in sv. Mihael, nad njimi so sv. Jernej, sv. Elizabeta in Marija Brezmadežna. Po pripovedovanju ljudi, so se pri tem znamenju v preteklosti ustavljali z mrličem, ko so jih vozili ali nosili pokopat na Strojno ali v Libeliče. Morda so ravno iz tega vzroka na tem mestu postavili trikotno zidano znamenje.«

Zbrani kot ena družina smo Marijo pozdravili s pesmijo Trinajstega Maja v dolini Irija, nato pa smo jo s Fatimsko molitvijo, Litanijami Matere Božje in Marijinimi pesmimi slavili, se ji zahvaljevali, izročali in  prosili za njeno varstvo, blagoslov in mir. » Prosimo te za svet sožitja med vsemi ljudstvi; med našim razdvojenim slovenskim narodom. Naj nas Tvoj Duh poživlja in povezuje ter zedinja. Bodi v srcih vseh, ki so nam blizu in hodijo z nami skozi življenje. V svojem Brezmadežnem srcu bodi zatočišče grešnikov in pot, ki vodi vse do Boga.«

Marijo častiti in slaviti ni nikoli prezgodaj, nikoli prepozno, ob vsakem času in povsod se ji moramo zahvaljevati in prositi, saj je mati našega Odrešenika, naša mati in vrata k Bogu v nebesa, nam je v duhovni zgodbi in z nekaj mislimi o Mariji, nežno položil v srca župnik Igor.

Za konec češčenja smo zapeli še pesem Je angel Gospodov oznanil Mariji in prejeli zaključni blagoslov. Malo smo se še v prijetnem pomenku podružili, potem pa odšli z Marijo v srcu domov.

Zapisala Irma

DSC_0047DSC_0057 DSC_0053DSC_0058 DSC_0064 DSC_0034