Pogled v zapisnik seje Tajništva Pastoralne zveze Dravograd

Dne 16.septembra je bila v Dravogradu – sejna soba seja Tajništva PZD, kjer smo sprejeli kar nekaj pomembnih sklepov. Kogar zanima, si zapisnik lahko prebere.

Prisotni: župnik moderator Igor Glasenčnik, župnik sodelavec Franček Kraner, Katja Epšek

(katehistinja), Zofija Mager (Dravograd), Bernarda Javornik (Sv. Peter na

Kronski gori), Anka Tajzl (Črneče), Peter Verneker (Libeliče),

Opravičeno odsotni: Jelka Onuk (Šentjanž) in  Albina Matija – Ojstrica.

 Dnevni red:

 1. Molitev za blagoslov dela PZD
 2. Pogled nazaj v župnije (čas počitnic, lepe nedelje, dogodki,…)
 3. Pogled v letošnji priročnik za ŽPS KRŠČENI IN POSLANI(prelistamo vsebino)
 4. Verouk v PZD (pogled v spremenjeno obliko verouka – seznani katehistinja Katja)
 5. Načrtovanje v posameznih župnijah:
 6. a) skupna seja ŽPS za vse župnije, kdaj in kje?
 7. b) termini sej (časovnik) po župnijah
 8. Katehumenat v PZ Slovenj Gradec
 9. Tematska delavnica Čudovita princesa v Dravogradu za PZD
 10. Priprave na letošnjo birmo
 11. Birma v prihodnje (na enem mestu, kje? kdaj?)
 12. Razno in zaključna molitev
 13. Agape…

K 2.točki:

Ob pregledu preteklih dogodkov smo ugotovili, da so v poletnem času potekale utečene stvari – lepe nedelje in oratorij v Dravogradu, ki je bil tudi lepo obiskan.

K 3. točki:

Pregledali smo tematiko letošnjega priročnika. Predlog je, da bi enkrat mesečno tudi pri maši duhovniki spregovorili o predlaganih temah v knjigi.

K točki 4:

Pričeli smo z veroukom, urniki se še usklajujejo. Skupine so se lepo oblikovale. Skupine imajo imena po svetnikih.  Velika večina staršev podpira naše delo. V Dravogradu je letos tudi družinski verouk. Ob sobotah bo enkrat mesečno v Dravogradu potekalo srečanje za veroučne skupine poleg rednega tedenskega verouka, ki jih bodo vodili animatorji in veroučitelji. Sobotno srečanje bomo pripravili tudi v Šentjanžu. V mesecu oktobru bodo duhovne vaje za udeležence oratorija.

K 5.točki::

Prva skupna seja bo 10. 10. 2019 pri sv. Križu z mašo ob 18. uri. Tajniki povabijo člane ŽPS. Po maši bomo na seji skupaj oblikovali, kako bodo naši župnijski sveti delovali v prihodnje. Pregledali bomo, kakšno stanje je sedaj v župnijskem pastoralnem svetu in kakšne možnosti imamo, kako naj izberemo nove člane.

Seje pastoralnih svetov po župnijah bodo potekale po naslednjem razporedu:

Dravograd 28.10. ob 19.30, Črneče 5.11. ob 19.30, Libeliče 7.11. ob 19.30, Ojstrica 10.11.(po nedeljski maši), Šempeter  12.11. ob 19.30, Šentjanž  19.11. ob 19.30

K 6.točki:

Katehumenat bo potekal v PZ Slovenj Gradec. Prvo informativno srečanje bo v petek, 20. septembra ob 19.30 v E – domu v Slovenj Gradcu. Vsi, ki se želijo udeležiti katehumenata iz naše PZ, naj se pridružijo v Slovenj Gradec.

K 7.točki:

V Dravogradu bo potekala delavnica Čudovita princesa, ki jo organizira iskreni.net. Delavnica je namenjena za mame in hčerke, stare od 9 do 12 let. Tematika je odraščanje. Potekala bo 12. oktobra ob 9.uri.

K 8. točki:

Priprava na birmo je potekala skozi celo leto z raznimi poglobljenimi srečanji in gosti. Pred nami je še bližnja priprava. Starši so prejeli program in datume srečanj. Birmanski pripravniki se bodo srečali tudi z molitvenimi botri, tako v Dravogradu kot v Šentjanžu.  V zadnjem tednu pred birmo bo najprej 14. oktobra srečanje z birmovalcem, nato pa se bodo birmanski pripravniki vsak dan srečevali pri maši v Dravogradu ob 18.30, kamor smo povabljeni vsi, da naše mlade spremljamo v molitvi. V petek, 18. oktobra so ob 18. uri vabljeni tudi molitveni botri. Slovesnost birme bo 19. oktobra ob 9. uri na Šempetru, ob 11. uri pri sv. Križu, v nedeljo 20. oktobra pa ob 10. uri v Dravogradu.

K 9.točki:

Priprava na birmo je že nekaj let skupna za celotno zvezo, že nekaj časa razmišljamo tudi o skupni birmi. Izbrali smo župnije Dravograd, Šempeter in  Križ, kjer se bodo kraji birm izmenjavali. V primeru, da bo manjše število birmancev, bo lahko  birma kakšno leto tudi v Libeličah

Sklep: Naslednje leto bo birma ena, skupna za celotno PZ, tretjo soboto v mesecu  oktobru, 17.10. v Dravogradu ob 10.uri.

Sejo smo zaključili ob 22.uri.

Zapisala Katja Epšek