Pogosta vprašanja in odgovori o bogoslužju v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije

Domov / Naše župnije / Pogosta vprašanja in odgovori o bogoslužju v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije
Pogosta vprašanja in odgovori o bogoslužju v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije

Stanje: 2. junij

I. Sveta maša

1) Ali morajo verniki v cerkvah še nositi masko in v katerih primerih? Glede na novo navodilo NIJZ  v zvezi nošenjem maske me zanima, ali se sedaj spreminjajo tudi navodila glede tega pri sv. maši? 
Navodilih slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19, ki veljajo od 2. junija 2020 je določeno, da ob vstopu v cerkev si morajo verniki razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra kar pa ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva. V primeru, da te razdalje ni mogoče ohranjati, potem morajo verniki nositi zaščitno masko oz. ruto. Otrokom v cerkvah ne bo potrebno več nositi mask oz. zanje veljajo enaka navodila kot v šolah…

2) Kako je s sodelovanjem pevcev pri bogoslužju?
Pevci pevskega zbora lahko sodelujejo pri bogoslužju pod pogojem, da med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Priporočeno pa je, da pevci nosijo maske, v kolikor je to mogoče.

3) Ali za starejše še vedno velja priporočilo, da naj sveto mašo raje spremljajo prek radia ali televizije?
Sedaj velja, da so vsi verniki dobrodošli v cerkvah pri bogoslužju. Še vedno pa velja, da tisti, ki ne morejo priti v cerkev, ker so bolni ali strežejo bolnikom, sveto mašo spremljajo preko televizije oz. radia.

4) Družine se sprašujemo, ali se bo sedaj, ko se sproščajo ukrepi v celi državi, kaj sprostilo tudi glede maš. Predvsem nas zanima, kako dolgo bo še v cerkvi potrebno nositi masko? Na radiu Ognjišče slišal komentar, da pogrešajo družine pri mašah. Mi ne moremo iti vsi skupaj k maši, ker imamo pet otrok, in najmlajša dva nočeta nositi mask. Stara sta dve in eno leto. Doslej ste svetovali, da v tem primeru družina ostane doma in spremlja mašo preko TV ali interneta. Kaj pa sedaj?
Otrokom v cerkvah ni potrebno nositi mask oz. zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

II. Zakramenti

1) Kakšna navodila veljajo za spovedovanje? Ali je možna spoved z masko v spovednici in z razkužilom pred spovednico?
Spovedovanje je zopet možno v spovednicah. V tem primeru mora biti v spovednici nameščena ustrezna zaščita med vernikom in spovednikom (npr. PVC folija). Vernik si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopi samo z masko. Še vedno pa škofje priporočajo, da se zakrament svete spovedi lahko obhaja tudi na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. Če spoved poteka izven spovednice, morata biti zagotovljeni diskretnost in tajnost.

2) Ali so kakšne novosti glede obhajanja prvih sv. obhajil? V naši družini imamo letos prvoobhajanko. Obhajilo v naši župniji bo potekalo po priporočilih – po največ 5 otrok v skupini. Glede na to, da so otroci lahko v šoli brez mask, me zanima, če obstaja taka možnost tudi med slovesnostjo prvega obhajila (samo za prvoobhajance, ne za ostale vernike v cerkvi)?
Škofje v novih navodilih določajo, da je ustrezno pripravljenim otrokom mogoče že spomladi oz. poleti podeliti zakrament prvega svetega obhajila tudi za več kot 5 otrok, pod pogojem, da so zagotovljeni vsi ukrepi, kakor je predpisano za sv. mašo (razdalje 1,5 m oz. maske). Za otroke, ki še niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas oz. ko to določi župnik.

3) Kako je z zakramentom sv. birme?
Birme bo po novih navodilih spet mogoče obhajati. Kjer je potrebno, bodo nove termine birm posamezne škofije uskladile z župniki. Posamezne škofje lahko določijo minimalne pogoje za birmo, kot na primer, da birmanci morajo imeti vsaj tri neposredna srečanja s katehetom, opraviti bodo morali devetdnevnico in se srečati z birmovalcem. Birme bodo po možnosti lahko v cerkvah ali pa na prostem.

4) Ali bodo lahko duhovniki za prvi petek obiskali starejše?
Da. Nova navodila določajo, naj duhovnik, ki obišče bolnika na domu, nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

III. Kateheza, srečanja, oratoriji, slovesnosti

1) Kako bo z veroukom in poletnimi oratoriji?
Škofje so določili, da se začne z izvajanjem verouka vzporedno z osnovno šolo in da pri tem veljajo enaka zdravstvena navodila kot veljajo v šolah. Glede poletnih oratorijev in počitniških druženj oz. delavnic velja, da lahko potekajo v dogovoru s krajevnim ordinarijem in ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

2) Ali lahko potekajo župnijske slovesnosti, kot na primer farni zavetnik?
Župnijske slovesnosti in praznovanja so dovoljena ob upoštevanju določil, ki veljajo za sveto mašo.