Porcijunkula pri Sv.Križu-2.avgust 2018

Prenova ceste k Sv.Križu je nedvomno pomemben razlog,da se je letos praznovanja porcijunkule udeležilo občutno manj ljudi kot v prejšnjih letih.Kljub temu so vsakoletno srečanje romarjev tudi letos zaznamovali bogoslužje,ljudsko petje in skupna molitev rožnega venca. Navzoči so bili pri dveh mašah.Prvo je daroval Polde Korat, župnik iz Podgorja in spomnil na nastanek tega praznika.Sveti Frančišek Asiški je dobil nalogo, da popravi cerkev, a je v tem sporočilu uvidel božji namig, da naj vsak med nami najprej popravi cerkev, ki jo nosi v sebi, torej svojo notranjost. Le tako bo lahko prispeval svoj delček k božjemu kraljestvu na zemlji. Samo urejeno srce bo pomagalo ohraniti krščansko izročilo doma in v svetu. Sledila je maša,ki jo je daroval p. Vili Lovše ob somaševanju župnika Frančka Kranerja. V prepričljivem nagovoru, podprtim z
retoričnimi učinki, je razložil, da se ljudje v svojih monologih radi oklepamo negativnih čustev, ki v nas
budijo hudobne in slabe misli.S tem se oddaljujemo od Boga,ki mu je mar za vsakega med nami. S svojo ljubeznijo nam vedno stoji ob strani,mi pa se pogosto sploh ne zmenimo zanj. Slovesnost smo zaključili s skupno molitvijo za porcijunkulski odpustek in darovanjem okrog oltarja.                                                                                           Franci Kotnik

ž