POSTNI ČAS KLIČE VSE NAS…

Postni čas, ki se začenja s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti.

STROGI POST je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo ZDRŽEK OD MESNIH JEDI je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek, ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb…), post in zdržek odpadeta.

SLOVENSKA KARITAS pa nas zadnja leta še posebej spodbuja in vabi, da bi se v postnem času odpovedali uživanju alkoholnih pijač z akcijo: 40. DNI BREZ ALKOHOLA. Gre za solidarnost in duhovno pomoč tistim, ki trpijo zaradi posledic alkohola v družinah, zaradi nesreč na cestah in zaradi bolezni, ki so posledice alkohola. Naj bo ta žrtev v tem letu namenjena tudi mladim, ki nas potrebujejo, kot vzornike in oporne točke za uresničevanje svojih sanj po lepem življenju.

Tako naj bo letošnji postni čas, z vso postno postavo, z vsem evangeljskim povabilom, s spodbudo Slovenske karitas in z osebnimi spokornimi vajami, nova luč in novo upanje na potu združitve z Vstalim Gospodom.

Vabljeni k sv.mašam ob petkih – bodisi h Križu ali v Dravograd k večerni maši in molitvi križevega pota ob petkih pred mašo ali v nedeljo pred mašo.