POSTNI ČAS V KATOLIŠKI CERKVI

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo.

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel z znamenjem križa, s čimer se navzven pokaže notranja pripravljenost vernika za spreobrnjenje in poboljšanje življenja. V postnem času duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci nosijo liturgična oblačila v vijolični barvi.

Del priprave na veliko noč v postnem času je tudi post.

Postna postava je naslednja: pepelnična sreda in veliki petek sta dneva strogega posta in zdržka mesa. Vsi, ki so dopolnili osemnajsto leto in še niso stari šestdeset let, so se dolžni postiti.

Ta dva dneva se le enkrat na dan najemo do sitega in se zdržimo mesnih jedi. Zdržek od mesnih jedi velja na vse petke v letu. Na vse druge petke v letu je mogoče zdržek mesa nadomestiti s kakšnim drugim dobrim delom.

 V postnem času je priporočljivo, da dodamo k zdržku mesa še kakšno drugo dobro delo:

  • molitev: udeležba pri sveti maši, osebna ali družinska molitev, obisk cerkve ali kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota,
  • post:poleg odpovedi mesu so še druge možnosti, lahko se odpovemo sladkarijam in poobedkom; odpoved kavi ali kajenju; zdržek od televizije, računalnika in namesto tega več časa posvetiti stikom z bližnjimi; splošna omejitev v hrani in pijači z namenom, da prihranjeno namenimo revnim,
  • pomoč drugim: npr. posebna skrb za koga v bližini, ki je ostarel, bolan, osamljen, reven,
  • odnosi: več časa namenimo drug drugemu v družini, v službi smo bolj pozorni do sodelavcev, na cesti dajemo prednost drugim, se nasmehnemo mimoidočemu.

Postni čas je čas pokore. V tem obdobju za nas verne velja spodbuda k poglobljeni molitvi in ljubezni do bližnjega, k zatajevanju samega sebe tako, da prisluhnimo potrebam drugih.

Besedilo prirejeno po spletni strani TU SŠK