Povabilo na romanje naše PZD v Petrovče, Teharje….25.6.2016

Kot je znano, prihodnjo soboto 25.junija naša Pastoralna zveza skupaj poroma. To romanje bo nekoliko drugačno in zato bolj zanimivo. Ustavili se bomo na dveh krajih, kjer Bog deli posebne milosti.

Milosten kraj, ki ga bomo najprej obiskali so Teharje, oziroma Bukovžlak s spominskim parkom. Črna lisa naše zemlje, a istočasno naša dolžnost. Tam leži na tisoče nedolžno pobitih, popolnoma nepomembno iz katere strani. In mi moramo darovati svoje molitve za njih, ker dokler ne bodo vsi pri Bogu, naša domovina ne bo našla miru. Prijatelj duhovnik mi je pripovedoval, da je pred kratkim tam molil za te duše. Ko je odhajal je za seboj slišal šepet: »Še!« Duše torej hrepenijo po naši molitvi. In v soboto imamo priliko, da vsak od nas odreši po eno. Verjetno ni bolj plemenitega dejanja, kot to, da odrešimo kakšno dušo. Doma, ob delu ali na kavču, je to nemogoče. Moramo iti tja in sedaj imamo priliko. Izkažimo se. Naročena sta 2 avtobusa, prispevek je minimalen, gremo tudi na kosilo, podružili se bomo med seboj in ob tem naredili nekaj najlepšega za svoje življenje po smrti in za rajne, ki se nahajajo v vicah.

Po ogledu Teharij in obisku farne cerkve nadaljujejmo k osrednjemu mestu našega romanja – k Mariji v Petrovče. Tukaj bomo imeli priložnost stopiti skozi svetoletna vrata. Priporoča se, da vsak od nas v tem svetem letu do novembra poroma in stopi skozi svetoletna vrata. Naslednja prilika bo verjetno šele leta 2050. Ob tem smo lahko deležni posebnega Božjega blagoslova, ki si ga ne želimo zamuditi. Istočasno lahko darujemo tudi popolni odpustek zase, za svoje storjene napake v preteklosti. V trenutku nam lahko Bog v svojem usmiljenju izbriše vse prestopke Božjih zapovedi. Le kdo tega ne bi potreboval?!? Še bolj plemenito dejanje pa bi bilo, če bi to romanje namenili našim rajnim. Imamo radi svoje pokojne? Se jih radi spominjamo? Mnogi se nahajajo v vicah in čakajo na odrešenje. Sami zase ne morejo storiti ničesar več. Čakajo na nas. Samo mi jim lahko pomagamo tako, da darujemo popolne odpustke za njih. Po Božjem razodetju je odrešena duša večno hvaležna tistemu, ki ji je pri tem pomagal in iz nebes bo deležen nenehne podpore na zemlji.

Morda tudi za kakšno žrtev na Teharjah?!

Po sveti maši, svetoletnem odpustku, vstopu skozi sveta vrata (s sv.spovedjo) bomo odšli k Sv.Jožefu nad Celjem, kejr bomo deležni kosila. Po kosilu pa še spostitveni obisk celjskega gradu. Kdor ga še ni doživel, si ga bo lahko (ob plačilu 4 € vstopnine) temeljito ogledal. Splača se in je zanimiv kot so vsi zgodovinski kraji.

Prijavite se do torka zvečer Anici Preglav.

Hvala!

Marko Kocuvan v imenu ŽPS Dravograd