Praznik svečnice v župniji Dravograd – 2016

Na praznik Svečnice so se v vseh župnijah PZD zvrstile praznične sv. maše. Še posebej lepo in slovesno je bilo pri večerni sv. maši v Dravogradu. Veliko vernikov je napolnilo cerkev s svečami v rokah, v pričakovanju prave Luči – Jezusa. Pripeljani po Sv. Duhu so verniki prišli, da bi tako kot starček Simeon in prerokinja Ana, videli Odrešenika, ga počastili, sprejeli in kot pravo Luč v srcu odnesli v svoje življenje.

Praznovanje se je začelo v preddverju cerkve s slovesnim blagoslovom sveč in uvodnimi besedami župnika o pomenu goreče sveče, ki naj slehernega varuje pred zlom.
Spokojna večerna milina nas je kar sama povabila k procesiji okoli cerkve s prižganimi svečami, da smo luč ponesli v temino večera in kot simbol v naše temne dneve življenja. Z molitvijo in petjem smo globoko iz srca izrazili vero v Jezusa –pravo Luč.

V slovesni sv. maši, ki smo jo nadaljevali v cerkvi nas je najprej nagovorila Božja beseda v evangeliju, kot spomin na dan, ko sta po 40 dneh Marijinega očiščevanja, prinesla Marija in Jožef Jezusa v tempelj, kjer sta ga kot prvorojenca posvetila Gospodu, in o spoznanju starčka Simeona in prerokinje Ane, da je Jezus Gospodov Maziljenec, prava Luč, postavljen v odrešenje človeštva.

V pridigi pa je župnik Igor še globlje razložil pomen sveče kot simbola Luči – Jezusa. Bog človeku ob rojstvu podarja tri nad naravne darove: najprej vest, ki je osnovna luč v življenju slehernega človeka, drugi nad naravni dar je dan z zakramentom sv. Krsta –goreča sveča –Jezus in tretji nad naravni dar je Sv. pismo oziroma Božja beseda v njem, in vsi trije naj bi svetili na poti zemeljskega življenja človeka. Vse te tri luči so ena sama Luč – Jezus, ki vodi človeka skozi njegovo življenje in vse življenjske preizkušnje do praga zemeljskega življenja in čez prag v Večno luč – Boga očeta, kjer je človekov končni dom.

Lepa in tako globoko doživeta sv. maša je slehernemu prižgala v srcu pravo Luč, ki smo jo domov odnesli v simbolu sveče.
Hvala vsem, ki so pripravili slovesno praznovanje, še posebej sodelavkam Karitas, ki so pripravile sveče.

zapisala Irma