Praznovali smo god. Sv.Antona
17 januarja goduje Sv. Anton. Pri Sv. Boštjanu je oltar, ki je njemu posvečen. Po tradiciji se že mnoga desetletja, mogoče stoletja zbiramo okoliški krajani, da ponesemo na dom blagoslovljeno vodo, ki se ta dan blagoslovi na čast in priprošnjo Sv.Antona puščavnika.

Na ta dan pri Sv. Boštjanu blagoslovimo svinjske krače in jih nekaj tudi po maši v pogostitvi poskusimo. Gospodinje pripravijo za to druženje pravo pogostitev.Na ta dan-Sv. Antona so ljudje že dolgo nazaj hodili po žegnano vodo, ki je po verovanju pomagala za zdravje dom. živali. Domače živali so bile veliki pomočnik kmečkemu človeku pri njegovem načinu življenja. Zato mu je veliko pomenilo, da so ob njegovem sobivanju bile zdrave in mu v pomoč.Cerkev Sv. Boštjana, je kot bi bila posebej zazidana kmečkemu človeku. V njem so oltarji posvečeni, dva glavna Sv. Boštjanu in Sv. Roku, dva stranska pa Sv. Antonu in Sv. Valentinu, ti praznujejo svoj god prav v zimskih mesecih. No prav danes pa še goduje Sv. Neža, ki je zavetnica perutnine, Včeraj pa Sv. Boštjan. Lepo nedeljo pa obhajamo poleti na Rokovo.(16. avg.)Lepo je da ohranjamo tradicije našega verovanja in da z zaupanjem za pomoč prosimo svetnike godovnike, kajti verjamemo, da gotovo njim zradi svetosti njihovega življenja Bog bolj prisluhne. Naj bo naša prošnja posvečena Bogu, zaupanje pa v priprošnjo godovnih zavetnikov!
Vančy