Prejem odpustka na veliko noč

 Na veliko noč bo papež Frančišek iz bazilike sv. Petra podelil blagoslov Urbi et orbi, mestu in svetu, z možnostjo prejema popolnega odpustka, kot ga je bilo mogoče prejeti 27. marca letos.

Vsi, (1) ki se bodo duhovno pridružili svetemu očetu v tem trenutku molitve preko medijev, bodo imeli možnost prejeti popolni odpustek pod sledečimi pogoji:

1.       da pri papeževi molitvi sodelujejo s pobožnim namenom, da bi odpustek prejeli.(2) V tem primeru se izpolni prvi pogoj: moliti po papeževem namenu;

2.       da iskreno obžalujejo vse svoje grehe z željo, da bodo čim prej, ko bo mogoče, opravili sveto spoved in prejeli sveto obhajilo;(3)

3.       da prejmejo vsaj »duhovno obhajilo«;

4.       da »pobožno prejmejo papežev blagoslov Urbi et orbi« preko medijev.(4)

Tudi bolniki, ki so na ta dan v smrtni nevarnosti in ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, bodo lahko prejeli popolni odpustek, pod pogojem, da so pravilno pripravljeni (nenavezani na kakršenkoli greh) in da so običajno za časa življenja molili kakšno molitev (v takem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje: spoved, obhajilo in molitev po papeževem namenu). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima umirajoči pri sebi razpelo ali križ.(5)

Treba je vedeti, da izpolnjeni pogoji niso tisti, zaradi katerih se prejme popolni odpustek. Pogoji, ki jih Cerkev zahteva, samo razpoložijo vernika, ga posvetijo in očistijo, da more od Boga prejeti dar odpustka. Kadar papež podeljuje evharistični blagoslov Urbi et orbi, se popolni odpustek prejme zaradi »slovesnega in prazničnega dogodka« in ne zaradi vernikove navzočnosti pri molitvi ali zaradi pogojev, ki jih je izpolnil. Popolni odpustek je mogoče pridobiti le enkrat na dan, v smrtni nevarnosti pa tudi drugič, tudi če ga je vernik ta dan enkrat že prejel.(6)

Odpustki so odpuščanje časnih kazni pred Bogom za grehe, katerih krivda je že izbrisana (ZCP, kan. 992). Odpustki so za Cerkev zelo koristni, ker vse ljudi kličejo k veselju, ker dvigajo upanje, vso Cerkev seznanjajo s posledicami grehov, vernike vabijo k delom usmiljene ljubezni, spodbujajo k spravi z Bogom, vsem rajnim naklanjajo veliko pomoč, vernike povezujejo z duhovniki in papežem in nenehno kažejo na sveto in brezmadežno Kristusovo nevesto Cerkev. Z odpustki se vernikom razdeljuje in naklanja zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov.(7)

Popolni odpustek, povezan s papeževim blagoslovom Urbi et orbi, bodo verniki lahko doživeli kot izraz vere in predvsem kot znamenje povezanosti s papežem Frančiškom v času epidemije COVID-19, ki ogroža celotno človeštvo.

Popolni odpustek bo vernik lahko prejel zase ali pa ga bo naklonil rajnim (KKC 1741).

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek,
predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča Maribor