Pričevanje s.Ancile Kladnik pri Sv.Križu
Služite ubogim in lepo živite skupaj,je vodilo,po katerem se  že pol stoletja zgleduje in živi sestra usmiljenka Ancila(Danila) Kladnik.Na nedeljo dobrega pastirja ,7. maja, smo jo imeli priložnost videti in slišati v podružnični ter romarski cerkvi sv. Križa. Opisala je svojo življenjsko pot, ki jo je iz koroških krajev odpeljala v svet,

kjer se je zaradi milosti, ki se je nanjo sklonila iz nebes, pred petimi desetletji  za vedno pridružila hčeram krščanske ljubezni (HKL) ali sestram usmiljenkam. Sestro Ancilo je vedno privlačilo praktično karitativno delo, še posebej za vse, ki potrebujejo pomoč. Tako je med sestrami usmiljenkami, ki jih navdihuje sv. Vincencij Pavelski, našla svoj življenjski smisel in poslanstvo. V teh petdesetih letih je opravljala najrazličnejša dela (trideset let katehetinja, župnijska kuharica, voznica…) in se vedno rada dodatno izobraževala. Njena osnovna drža do soljudi  in stvarstva sta ponižnost in usmiljen pogled na  vsakega,posebej so ji pri srcu osamljeni, oddaljeni od Cerkve in ljudje z roba.Sestra Ancila živi in opravlja dobra dela na Mirenskem gradu. Naj jo Bog ljubezni še mnogo let  blagoslavlja, krepi in podpira.
Franci Kotnik
 IMG_1345a