Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod – 7.-10.maj 2018

V tako imenovanem »križevem tednu«, tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda, obhajamo po župnijah prošnje dneve. Tako smo jih tudi letos obhajali  v naših župnijskih in podružničnih cerkvah Pastoralne zveze župnij Dravograd. V župniji Dravograd smo prošnje dneve opravili pri podružnični cerkvi sv. Lenarta na Viču, cerkvi sv. Boštjana  in letos prvič pri sv. Magdaleni, kot zahvala vsem dobrim ljudem s ključarjema Danico in Francem, ki so tu opravili in zaključili velika obnovitvena dela novega prekritja cerkve.

S prošnjimi procesijami in darovanimi sv. mašami smo se obračali na dobrega Boga, Gospodarja vsega stvarstva za blagoslov rodovitnosti polj, pravo vreme, odvračanje naravnih nesreč in za blagoslov vsega našega dela in življenja.

Prošnjih dnevov so se poleg ostalih faranov udeležili tudi letošnji prvoobhajanci in njihovi starši. Vse tri dni so potekale lepo doživete in duhovno bogate slovesnosti, saj so bile združene s prošnjo procesijo z litanijami vseh svetnikov, sveto mašo, petjem in ob koncu  s šmarničnim branjem za otroke, ki je letos še posebej lepo in nagovarjajoče, ker o doživetju  matere Marije vsak dan spregovori oseba iz sv. Pisma, ki je z njo živela.

Pri svetih mašah nas je še posebej nagovarjala Božja beseda, evangelij in nazorne razlage župnika Igorja. Tako se nam  je pri sv. Boštjanu vtisnila v dušo Božja beseda o Božjem kraljestvu, ki je podobno človeku, ki je posejal seme v zemljo. Tako starši in vsi, ki otrokom  polagajo semena vere v njihova srca (starši, ki svoje otroke pripeljejo in z njimi doživljajo te prošnje dneve, sveto mašo in šmarnično pobožnost ), gradijo Božje kraljestvo, ki ga bomo vsi skupaj v polnosti dosegli v nebesih zbrani ob Božji materi Mariji. Še posebej  pa so bili nagovorjeni otroci in vsi prisotni pri sv. Magdaleni, kjer se je po nazorni igrici, v srca vtisnilo Jezusovo sporočilo kako moliti in prositi Boga: »Trkajte in se vam bo odprlo! Iščite in boste našli! Prosite in boste prejeli! Kajti vsak kdor trka, se mu odpre. Kdor išče, ta najde. Kdor prosi, prejme.  «

Po končanih prošnjih dnevih, pa smo v četrtek 10. maja obhajali praznik Gospodovega vnebohoda. V Dravogradu je bila darovana slovesna sveta maša. V Božji besedi nam je evangelist Luka nazorno opisal Gospodov vnebohod. Jezus pa je v evangeliju podal naročilo apostolom in vsem današnjim oznanjevalcem evangelija in nam vsem : » Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu !« Božjo besedo in Evangelij nam je z razlago položil na naša srca župnik Igor in poudaril, da se naj veselimo Gospodovega vnebohoda in s pogumom in ljubeznijo izpolnjujemo Njegovo naročilo, kajti Jezus je izpolnil očetovo voljo v svojem poslanstvu ( trpljenju, darovanju svojega življenja na križu za nas, premagal smrt in vstal od mrtvih ) in odšel k očetu, da nam pripravi prostor pri Bogu našem očetu  v nebesih, ki so BOG.  Po končani sv. maši smo še skupaj z otroci prisluhnili šmarničnemu branju, v katerem je o Mariji kot njegovi ženi tokrat spregovoril njen ženin Jožef.

Duhovno bogat je bil » križev teden«, ki smo ga kot farno občestvo župnije Dravograd slovesno obhajali, molili in prosili Boga, poglobili našo vero v odrešenika Jezusa Kristusa. Prvič so te bogoslužne slovesnosti doživeli otroci- prvoobhajanci in zato jih še posebej v molitvi izročimo Jezusu, da bo to ostalo v njihovih srcih.                                                 I.K.