PRVA SKUPNA SEJA ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV PZŽD – Črneče, 8.5.2015

V petek 8. maja zvečer smo se člani novo imenovanih ŽPS v naših župnijah Pastoralne zveze župnij Dravograd (PZŽD) zbrali na prvem skupnem srečanju oz.sestanku, ki mu je predsedoval župnik moderator PZŽD g.Igor Glasenčnik. Po uvodni molitvi nam je orisal zgodovinski pregled delovanja laikov v življenju Cerkve, ki je z II.vatik. koncilom prejela povsem nov zagon in razumevanje laikov v življenju Cerkve. Kljub temu laiki še niso dobili mesta, ki jim pripada po krstnem poslanstvu. Leto laikov v pastoralnem letu 2004/05 je precej razgibala laike. Danes je jasno, da bo vloga laikov v prihodnje vedno celovitejša in pomembnejša. In prav je tako.

Spoznali smo se še s statutom ŽPS. Župnik Igor nam je na kratko predstavil tudi Pastoralni načrt naše PZŽD, ki je nastajal v župnijah in smo ga nato povezali v celoto. Čeprav še ni izdelan v detajle, je vendarle temelj prihodnjega dela ŽPS.

V drugem delu smo po posameznih ŽPS sestavljali tajništvo ŽPS župnije, nato Tajništvo naše PZŽD ter določili predstavnike župnij v Dekanijski pastoralni svet (DPS). Tako so formalno postavljeni temelji za bodoče pet-letno delovanje naših ŽPS po župnijah. Naslednja srečanja članov ŽPS bodo po župnijah v drugem delu maja in v juniju.

2015-05-08 21.18.592015-05-08 20.05.152015-05-08 20.45.23 2015-05-08 20.45.01 2015-05-08 20.44.53 2015-05-08 20.44.28 2015-05-08 20.43.08 2015-05-08 20.42.43