Prvo obhajilo na Ojstrici in lepa nedelja – 23.6.2019

V župniji Ojstrica je redkeje slovesnost prvega svetega obhajila, a je takrat lep in izbran dan za spomine. Žal je letošnji lepi dan malce skvarilo slabo vreme in obilen dež, ki pa je zalival zemljico za bujnejšo rast. Vsega je bilo vseeno na pretek.

Slovesnost je potekala zgolj v cerkvi in 7 (sedem) prvoobhajank je zelo lepo sodelovalo pri slovesnosti, ki jo je vodil domači župnik Igor, ki se je tudi vse leto trudil s temi dekleti pri veroučnih urah, da bi globlje doumeli vse skrivnosti Jezusove navzočnosti med nami pod podobo kruha. Tudi ta slovesnost je imela rdečo nit Kruh življenja, ki ga še kako potrebuje sodobni kristjan, da sploh lahko vzdrži v preizkušnjah življenja in pričuje v tem razkristjanjenem svetu. Zato potrebujemo sveto obhajilo kakor potrebujemo vsakdanji kruh. Dekleta so lepo sodelovala in verjamemo, da bodo v svoje življenje ponesle najlepše spomine na njihov slovesni praznik. Starši so lepo okrasili cerkev in cerkveni pevci so slovesnost lepšali z ubranim petjem, ki ga je vodila Tina Frank. Pri slovesnosti je župnik Igor blagoslovil tudi novo podobo Sv. Janeza Krstnika, ki so ga naslikali na letošnji likovni koloniji pri Srebniku.                                                                                                                     Z.M.