Prvo obhajilo v Črnečah – 26.5.2019

V nedeljo, 26.05.2019, so v župniji Črneče štirje otroci, Nace, Jure, Tanaja in Larisa, prvič pristopili k svetemu obhajilu.

Otroški duši se v teh letih takšen dogodek močno vtisne v spomin. Zato smo se starši, župnik Franček in veroučiteljica Breda, močno potrudili, da je bil ta dan nekaj posebnega. Otroci so se skupaj z nami, starši, na ta dogodek pripravljali pri šmarnicah, prvič pa so pristopili tudi k sveti spovedi. Na veliki dan so veselih src prišli v cerkev, kjer so aktivno sodelovali z branjem in petjem ter z velikim pričakovanjem in radovednostjo čakali na prejem Jezusa.

V hvaležnosti so se otroci med mašo obrnili k Bogu za vse, kar nam daje in še posebej, da se nam daje kot kruh. Starši pa smo se zahvalili g. župniku Frančku in veroučiteljici Bredi, da sta naše otroke spremljala in jim odkrivala veličino Božje ljubezni. Posredovala ste jim znanje, jih spodbujala in jim odpuščala, ko so bili preveč razigrani. Dala sta jim vedeti, da niso nikoli sami, le obrniti se morajo Nanj, ki je luč v temi.

Vsi ti nauki in spodbude so kot seme, ki ga je Jezus posejal v njihova srca. Trudili se bomo in jim pomagali, da iz Božjega semena zraste še večja Božja ljubezen. Vsi starši prvoobhajancev smo jima iz srca hvaležni. Za doživet obred so poskrbeli tudi pevci, cerkev pa je bila po zaslugi ge. Epšek praznično okrašena. Za vse to iskreno hvala!

Saša Čavar