Prvo obhajilo v Črnečah

Na 6.velikonočno nedeljo 21.05.2017 je v župniji Črneče sedem prvoobhajancev prejelo zakrament prvega  svetega obhajila, trije fantje in štiri deklice. Priprave na sprejem svetega obhajila so se začele že mnogo let prej. Že v tistih letih, ko so starši svojega otroka prvič pokrižali in se odločili, da ga bodo krstiti, da ga bodo pridružili našemu občestvu kristjanov in da ga bodo vzgajali v veri in ljubezni do Boga in samega sebe.

V prvih dveh letih verouka so skupaj s katehistinjo najprej spoznavali osnovne stvari, ki se dogajajo v Cerkvi. S pomočjo učnih pripomočkov so se začeli zavedati pomembnih dogodkov v cerkvenem letu in z njimi povezanih dogajanj ter molitev. Najprej so spoznavali svoje sošolce in ugotovili, da v svojo sredo lahko povabijo tudi Jezusa. In bo vedno prišel in ostal z njimi. Spoznavali so življenje svetnikov in se ob koncu leta vživeli v Jezusovo rojstvo.

V letošnjem veroučnem letu pa so se začele priprave na sprejem Jezusa v svoje srce. Otroci so se skupaj z gospod župnikom Frančekom Kraner in katehistinjo Bredo pripravljali na ta velik dogodek prejem zakramenta prvega svetega obhajila. Da pa so otroci lahko sprejeli Jezusa v svoje srce, so morali opraviti tudi spoved – zakrament sprave. Skupaj s straši in katehetinjo so se v petek zbrali v cerkvi  in opravili spoved ter se tako pripravili na nedeljsko slovesnost.

Sprejem prvega svetega obhajila je vodil župnik gospod Franček Kraner, pri maši pa so  sodelovali katehistinja in vsi prvoobhajanci z branjem prošenj in z zahvalo ter lepo zapeto pesmijo. Ni pa manjkalo tudi sodelovanja staršev. Prvoobhajanci pa so se v imenu vseh zahvalili za dobro in skrbno pripravo na sprejem zakramenta in bili so hvaležni staršem, da so ob rojstvu že obljubili, da bodo lahko deležni krščanske vzgoje in da jih bodo spremljali na samostojni poti krščanstva. Starši pa so se zahvalili gospodu župniku za lepo doživet obred. Na poti k odkrivanju Božje ljubezni, skozi vsa tri leta, je našim otrokom dajal nauke, jih spodbujal, jim odpuščal, ko so bili preveč razigrani in jim dal vedeti, da niso nikoli sami, le obrniti se morajo Nanj – na Jezusa, ki je luč v temi. Vsi ti nauki in spodbude so kot seme, ki ga je Jezus posejal v srca otrok. Trudili se bomo in jim pomagali, da iz Božjega semena zraste še večja Božja ljubezen. Zahvala je bila namenjena tudi  katehistinji, ki je z s svojim zgledom, z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo pripravljala prvoobhajance na ta dan srečanja z Jezusom, ki je dan začetka nove, čudovite  zgodbe.

Ob koncu slovesa so prvoobhajanci prejeli še darila – diplome, moj prvi molitvenik ter rožni venček, ki jih bosta spremljala na nadaljnji poti krščanskega življenja.

Po končani slovesnosti je sledila pogostitev za vse prvoobhajance in njihove starše v župnišču.

mama Golob

DSC_2184