Romanje cerkvenih pevcev Dravograd – 7.7.2018

Cerkveni pevci so se letos odločili, da zase in svoje člane družine organizirajo romanje. Izbrana pot je bila na Brezje in v okolico. Tako smo že navsezgodaj v soboto 7.7.krenili na pot preko Avstrije, da bi bili na Brezjah že pri prvi sveti maši. Res nam je uspelo in že smo se pridružili skupaj z našim župnikom Igorjem sveti maši. Časa za molitev pred Marijo je bilo precej. Ko smo se okrepčali, pa smo jo mahnili proti Radovljici, kjer je sledil ogled čebelarskega muzeja. Ustavili smo se tudi v lectariji in si ogledali izdelavo sladkih dobrot, predvsem lectovih src in medenjakov. Pot smo nadaljevali v Begunje v muzej Slavka Avsenika. Naša osrednja turistična destinacija pa je bila Dovžanova soteska. Ogled nje nam je vzel kar nekaj časa in prav je bilo, da smo videli toliko lepote, ki jo ustvarja narava po božji roki. Čas smo si vzeli tudi za druženje in skupno kosilo v Tržiču. Že je dan odhajal v noč in nedeljsko jutro.                                                         Z.M.