Seja Tajništva PZD in zapisnik -11.1.2018

Zapisnik seje tajništva PZD z dne 11.1.2018, ki je bil v Dravogradu:

Prisotni;  župnik moderator Igor Glasenčnik, župnik sodelavec Franček Kraner,  Zofija Mager (Dravograd), Jelka Onuk (Šentjanž),   Bernarda Javornik (Sv. Peter na Kronski gori), Peter Verneker (Libeliče)

Odsotni:  Dvornik Polenik Ivo (Ojstrica), Anka Tajzl (Črneče)

Dnevni red:

  1. Sveta maša v kapeli in kratka molitev po maši za blagoslov dela in blagoslov leta 2018
  2. Pogled v predhodno sejo Tajništva in uresničeni sklepi (Jelka)
  3. Pogled naprej – načrti srečanj v pastoralnem letu 2018/iz roda v rod/
  4. Razpored in uskladitev sej ŽPS za prihajajoče obdobje do velike noči
  5. Predlog spremembe nedeljske maše v Šentjanžu in Šempetru
  6. Spremembe pri verouku v Šentjanžu, Črnečah in Libeličah,…
  7. Aktivnosti za razne skupine v PZD oziroma župnijah
  8. Poročilo prodekana iz seje dekanov in naddekanov v Mariboru
  9. Klepet in agape

K 1.točki

Sestanek smo začeli s sveto mašo v kapeli in molitvijo za blagoslov našega dela v letu 2018.

K 2. točki

Pregledali smo zapisnik prejšnje seje.

K.3 točki

Določili in uskladili smo seje ŽPS po posameznih župnijah, potekale bodo po naslednjem vrstnem redu:

– v torek 16.1. 2018 ŽPS Šentjanž (pride g.Franček), ob 17.00 maša v domu Svete Eme, po maši je seja ŽPS.

– v torek 23.1. 2018 ŽPS Sv. Peter

– v ponedeljek 29.1. ŽPS Dravograd

– v torek 6.2. ŽPS Črneče

– v torek 13. 2. ŽPS Libeliče

– v nedeljo 4.2.ŽPS Ojstrica

 

 

K 4. točki

Sklep seje tajništva je, da bo maša v Šentjanžu vsakih 14 dni ob sobotah (1. in 3. sobota ob 17.00 uri), vsakih 14 dni pa ob nedeljah (2. in 4. nedelja ob 8.00 uri ), pri Svetem Petru ni spremembe.

K 5. točki

V Šentjanžu bo verouk za 2. in 4 razred  ponovno prevzela katehistinja Marija Prikeržnik, prav tako bo prevzela verouk še v Črnečah.

K 6. točki

Srečanje družin bo 21.4 2018 v Dravogradu. V postnem času načrtujemo križev pot v naravi iz Šentjanža k Svetemu Petru (18.3.2018 ob 15.00 uri) ter  11.3. ob 15.00 uri križev pot iz Libelič v Potoče. Dravograd bo pripravil svoje križeve pote in bo datume še posredoval.

Tečaj priprave na zakon bo 23.24.in 25. marca ob 19.00 uri v Dravogradu ter 2..3.in 4. marca  v Mežici.

Prvo obhajilo in birma bosta letos v Šentjanžu, zahteva gospod škof.

K 7. točki

Gospod Franček nam je predstavil poročilo prodekana iz seje dekanov. Župnije je potrebno ohranjati, jim dati svoj pomen in jih ne ukinjat, kljub temu, da vlada veliko pomanjkanje duhovnikov.

K 8. točki

Ob zaključku smo podali nekaj mnenj in pobud.

 

Zapisala; Jelka Onuk