Seminar za vzpodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja

Vodi: p. mag. SILVO ŠINKOVEC, D. J.
Dravograd, 12. in 13. september, 2015 ( v hotelu Dravograd)

SAMOSPOŠTOVANJE je občutek lastne vrednosti. Čutim, da sem vreden ljubezni, pozornosti, naklonjenosti drugih, zame se zanimajo, če me ni, me pogrešajo, nekdo me ima rad. K temu občutku dodamo še drugega: Nalogam, ki mi jih življenje postavlja, sem kos. Nove naloge se ne ustrašim, ker vem, da se lahko naučim, česar še ne znam. Kdor se spoštuje in ceni, se doživlja pozitivno, je svetel človek.
Pater Silvo Šinkovec:
»Seminar spodbujanja razvoja samozavesti in samospoštovanja sem oblikoval iz potreb. Čutil sem, da je to prava tema za učitelje, starše in druge ljudi. Zelo dobro je sprejet v šolskih zbornicah, na šolah za starše, med mladimi… Primeren za učitelje, vzgojitelje, svetovalne in vodstvene delavce, ljudi drugih poklicev; medicinske sestre, zdravstvene delavce, zdravnike, duhovnike in pastoralne delavce, socialne pedagoge, policiste, vojake itd. In vse tiste posameznike, ki bi radi izboljšali samospoštovanje, bili bolj samozavestni, ter bi radi izboljšali svoj življenjski slog.« (več na spletni strani, silvo-sinkovec@rkc.si – p. Silvo Šinkovec – osebna stran)
D O B R O D O Š L I.

Prijave in informacije: (do srede, 9. septembra 2015)
Milena Sinreih, gsm 041 681 346
milena.sinreih@gmail.com

Šinkovec