Skupina Svetnik spet z birmanci v Dravogradu

Tudi letošnjo neposredno pripravo na sveto birmo je zaznamoval slavilni bend, ki si je nadel ime Svetnik.
Birmanskim pripravnikom sta Tadej in Matjaž s pričevanjem iskanja vere približali radost odnosa z Jezusom. Slavilna glasba pa je bila le pika na i vsemu pričevanju. Ob pričevanju so mladi spoznavali različnost poti, ki jih Bog izbira, ko išče in vodi mladostnika nazaj v občestvo svete Cerkve in družine. Pričevanje je bilo gotovo zdravilno za mlade, ki se še iščejo in marsikdaj ne vedo, kako naprej in hkrati želijo ostati trdni v veri. Res, velike težave so na poti mnogih, ki se po ‘izgubljenosti v svetu’ želijo vrniti nazaj. Le ljubezen jih pripelje nazaj. Brez ljubezni vse umre. Sveto mašo je vodil župnik moderator Igor.

Sicer pa je slavilna skupina Svetnik luč sveta ugledala že sredi leta 2001. Od vsega začetka so ustvarjali in izvajali sodobno krščansko popularno glasbo. Po petih letih delovanja so se osredotočili na slavilno glasbo, ki glasbeno-zvrstno na prvi pogled ni nič drugačna, pa vendar je nekaj posebnega. Slavljenje je način molitve. Člani skupine nas preko glasbe želijo spomniti, kako veliko prijateljstvo lahko sklenmo z Jezusom. Pravijo, da z glasbo in pričevanjem želijo pomagati vsem, da bi Gospoda postavili na prvo mesto svojega življenja, da nam vsem spregovori na srce in nas spreminja.