Srečanje bolnih, starejših in invalidov Črneče – 26.8.2018

Zaupajmo v Jezusa in Marijo, saj sta tudi v težkih trenutkih z nami, je poudaril župnik Igor Glasenčnik med uvodnim nagovorom na letošnjem srečanju bolnih, invalidov in starejših v Črnečah.

Na zadnjo nedeljo v avgustu je  župnijska Karitas ob pomoči krajevnega odbora Rdečega križa, gasilcev in krajevne  skupnosti, pripravila to tradicionalno druženje.Med mašo, ki jo je lepšalo petje cerkvenega zbora, sta župnika Franček Kraner in Igor Glasenčnik tistim, ki so želeli, podelila zakrament bolniškega maziljenja.Na srečanju smo gostili sestre usmiljenke iz Mengša in Šentjakoba v Ljubljani. Sestra Andreja Čakš je spregovorila o njihovem delu, nato pa so s petjem ob spremljavi kitare sestre Metke Tušar z mladimi spremljevalkami in spremljevalci predstavile dramatizacijo zgodbe  o čudodelni Marijini svetinji. Te so po maši radodarno razdelile navzočim. Po besedah sestre Andreje pa so te svetinje le pločevina, če ni v nas iskrenega zaupanja v Marijino varstvo in pomoč. Srečanje se je zaključilo s pogostitvijo in druženjem.

Franci Kotnik