Srečanje bralcev božje besede v PZD

V četrtek 20.oktobra 2016 zvečer je v župniji Sv.Peter na Kronski gori potekalo srečanje bralcev božje besede za vse, ki jo berejo in posredujejo v župnijah Pastoralne zveze Dravograd. Srečanje smo pričeli s sveto mašo in med mašo nas je župnik Igor povabil k sodelovanju v dialoški pridigi, ki se je nanašala na evangelisjki odlomek tega dne. Po maši je sledila kratka razlaga o obnašanju pri branju božje besede in nekaj praktičnih napotkov, ki nam jih je podal župnik Igor. Potem smo se razdelili v skupine, kejr smo najpre sestavljali tu spodaj zbrane trditve.

BOŽJO BESEDO:

– beri  počasi,

– radostno jo okušaj,

– z vsem srcem o njej razmišljaj,

– marljivo jo uporabi v življenju,

– spoštuj jo kot največji zaklad

– s svojim življenjem jo živi.

NAJ BO BOŽJA BESEDA ZATE:

LUČ, ki razsvetljuje tvojo pot,

KRUH, ki hrani tvojo dušo,

OGENJ, ki prižiga gorečnost,

POT, ki te pelje v odrešenje,

UTRIP, ki vzpodbuja tvojega duha in

ŽIVLJENJE, ki se nikoli ne konča.

Sledil je razgovor o posameznih točkah dnevnega reda, ko smo odgovore oblikovali po skupinah. Iznesli smo naslednje sklepe, ki naj bi veljali v naših župnijah Pastoralne zveze:

Vsi udeleženci so prejeli tudi zgibanko (glej prilogo)

branje-b-b-srecanje-na-sempetru-2016

In kakšni so bili sprejeti sklepi srečanja?

  1. DOSEDANJE IZKUŠNJE PO ŽUPNIJAH:

Sklep: Vsak bralec mora ozavestiti svojo pomembno nalogo in veliko čast, ki mu je zaupana kot bralcu Božje besede, zato se mora osebno duhovno oblikovat in dosledno upoštevat pravila, ki so podana  ( upoštevanje razporeda, sam pravočasno najti zamenjavo, pravočasno priti-vsaj 10 minut prej, javiti zamenjavo župniku ali predstavniku skupine pred sv. mašo, osebno presoditi ali boš še opravljal službo bralca, če ne povedati župniku ).

  1. POVABILO NOVIH BRALCEV:

Sklep:  Po župnijah je različna potreba po novih bralcih Božje besede. Predvsem je potrebno nagovoriti mlade po birmi,  starše veroučencev – predvsem očete. Pristopiti, povabiti z prijaznim povabilom tistega, ki ga osebno poznam, da živi kot dober kristjan. Nagovori lahko vsak bralec, najbolje pa, da to naredi župnik. Nihče nikogar ne sme obsojati, ko postane bralec božje besede.

  1. RAZPORED BRANJA:

Sklep: Razpored branja za sobotne, nedeljske, praznične maše, tudi za podružnice za župnijo Dravograd je zelo koristen in je potreben. Naredi se tudi tedenski razpored branja po skupinah v župniji Dravograd. Razpored za branje pri nedeljskih mašah se naredi tudi po vseh ostalih župnijah.

Sklep: V vseh župnijah se določi predstavnika bralcev, ki bo v kontaktu z župnikom, odgovoren in skrbel, da bodo pri nedeljskih  mašah bralci beril.

Sklep: Uvode pri svetih mašah pišejo bralci sami. Dobrodošlo bi bilo narediti kratko izobraževanje o tem in kakšna praktična vaja branja božje besede.

  1. SODELOVANJE BRALCEV PRI KRSTIH, POGREBIH:

 Skep: KRSTI: Župnik v pripravi na posamezen krst presodi, ali je potrebno na krstu branje božje besed s strani bralcev. Če je osebno javi dotičnemu bralcu ( ali predstavniku bralcev) in se dogovorita.

POGREBI: Vsak, ki opravlja službo bralca je dolžan pristopiti k župniku, se z njim dogovoriti za branje, če je prisoten na pogrebu. Drugače pa naj župnik, ki bo opravljal pogreb, to javi – povabi dotičnega bralca ( ali predstavnika bralcev).

  1. DUHOVNO OBLIKOVANJE BRALCA BOŽJE BESEDE:

Sklep: Bralec ne sme nikoli » špricat« nedeljske maše ! ( vsaka se mora zavestno nadomestit). Vsak bralec mora dnevno živeti z Božjo besedo ali preko verskega tiska, sv. Pisma, radia Ognjišče….. z osebno molitvijo, sv. mašo -hraniti se mora z Božjo besedo.

Sklep: V cerkvah se namestijo košarice z listki Božje besede za vse.

Sklep: Občasna duhovno izobraževalna srečanja bralcev- takšna kot današnje na nivoju PZD se morajo v prihodnje nadaljevat. Po potrebi za konkreten stik in dogovor bralcev tudi po posameznih župnijah.

Sklep: Na nivoju PZD se naj ponovno oblikuje biblična skupina v katero se naj vključijo bralci.

Sklep: Na f.b. se oblikuje skupina bralcev Božje besede.

Sklep: Bralci  lahko oblikujejo tedenske duhovne vzpodbude, ki si jih izmenjajo po meilih.

Sklep: Na nivoju  Dekanije se bralci naj udeležijo vsakoletnega srečanja bralcev Božje besed.

  1. PREDLOGI, POBUDE:
  2. Predlaga se letno romanje bralcev Božje besede na nivoju PZD.
  3. Predlaga se rotiranje bralcev po župnijah PZD ( 20. novembra, ko bodo rotirali pevci).
  4. Dobrodošlo bi bilo letno srečanje bralcev na nivoju nadškofije.
  5. Predlagano je bilo geslo bralcev, ki ga naj živimo in po njem delamo:

 » BRALCI BOŽJE BESEDE RASTEMO IN ŽIVIMO PO BOŽJI BESEDI:«

 zapisala Irma

dsc04865 dsc04869 dsc04879 dsc04876 dsc04877 dsc04878 dsc04883 dsc04882