Srečanje cerkvenih ključarjev PZD

V ponedeljek 12.novembra so bili naši cerkveni ključarji povabljeni na svoje redno letno srečanje. Letos sta srečanje gostila zelo odlična ključarja Franc Tratnik in Danica Šatur iz Sv.Magdalene na Vratih. Najprej je biula sveta maša z nagovorom župnika Igorja, po maši pa smo se podali na razgovor k njima domov. Tako so posamezni ključarji poročali o življenju in delu v cerkvah, za katere so odgovorni.

Poročilo posameznih ključarjev po župnijah:

Sv. Ožbalt (Franc Pirnat); v zadnjem letu ni bilo izvedenih kakšnih del, v naslednjem letu se predvideva dranaža okrog cerkve in obnova notranjosti. Notranji del se lušči omet in ga je potrebno obnovit. Težave so finance, zato pričakujejo pomoč Sv. Petra. Maša pri sv. Ožbaltu je samo tri krat letno, zato ni finančnih sredstev. Popravila bodo izvajali v lastni režiji in ne preko spomeniškega varstva, ker je cenejše. Trenutno je na voljo 50 evrov finančnih sredstev.

Sv. Križ  (Ferdo Navodnik in Ivan Božič (ključarja pri svetem Križu); potrebno bo obnoviti župnišče, ki je trenutno prazno. Finančna sredstva se oddajajo g. Frančeku. Ključar Ferdo je povedal, da zaradi zdravstvenega stanja ni sposoben prevzeti kakšnih večjih del. Pomagal bo po svojih močeh pri obnovi župnišča. V cerkvi bi bilo potrebno urediti predprostor, da bi zmanjšali vdor hladnega zraka pozimi. Opazno je, da se tudi freske luščijo in bi jih bilo potrebno počasi obnoviti.

Libeliče  (Franc Perovnik): ključar bi potreboval pomočnika, ker sam ne zmore več. Nujno bi bilo potrebno zamenjati vhodna vrata. Cerkev je ogrevana, vrata pa ne tesnijo. Potrebno bi bilo izdelat vetrolov. Čez teden, ko je mali obisk v cerkvi, je cerkev skoraj nesmiselno ogrevat. Predlaga se, da bi bile po zimi maše v župnišču. Finančno situacijo v Libeličah rešujejo najemnine, ki jih dobijo. Podobno je v Črnečah. Les se je skoraj v celoti posekal zaradi lubadarja, nekaj pa je bilo tudi vetroloma.

Vič pri Dravogradu (Janez Plazovnik); trenutno se je odpeljal Marijin oltar v obnovo. Ključar predlaga, da bi bil potreben ključar, ki živi bližje cerkvi, ker je on precej oddaljen od cerkve. Veter je poškodoval skodle na turnu. Predlaga popravilo v prihodnje. V tem letu niso potekala kakšna obnovitvena dela. Trenutno imajo na voljo okrog nekaj sredstev, ki bodo porabljena za obnovo oltarja. Kar bo manjkalo, bodo zbrali s prostovoljnimi prispevki, nekaj pa bo dodala še župnija Dravograd.

Sv. Peter na Kronski gori (Avgust Vertačnik); v zakristiji so se zamenjale omare. Zamenjati je potrebno še štiri okna na vrhu oltarja, ostala okna so se zamenjala. Napeljala se bo trifazna elektrika, trenutno je to v izdelavi. Stroškov bo okrog 750 evrov. Na župnišču se v prostorih, ki so namenjena cerkvenim potrebam, menjajo okna in nameščajo police. Predlagajo, da bi se obnovila tudi mežnarija, kamor bi se namestila kakšna mlada družina. Otišniki bodo prispevali hrastov les za vrata na župnišču. Skedenj je v zelo slabem stanju in se bo potrebno odločiti ali se bo obnovil in znižal, ali pa se bo podrl.

Sv. Magdalena (Franc Tratnik in Danica Šatur); veliko je bilo postorjenega, delata z veseljem in zanosom, pravlkar je v obnovi stranski oltar in bo gotov do božiča letošnjega leta, stranski oltar na levi strani pa prihodnje leto. želita si, da bi obnovitvena dela blagsolsovl nadškof Cvikl. prihodnje leto bo na vrsti tudi beljenje cerkve.

Šentjanž (Branko Onuk in Črt Epšek): cerkev je bila obnovljena pod vodstvom župnika g. Zupanca. Obnavljalo jo je spomeniško varstvo. Gretje je narejeno zelo nefunkcionalno, poraba elektrike je velika, prostor pa se ne ogreje. Župnišče je prazno, koristijo se samo prostori v učilnici in prostori Karitas. Največji problem je z naselitvijo golobov v cerkvi. Trudijo se vsi ključarji, vsak po svojih močeh.

Nekaj ključarjev se je opravičilo, zato njihova poročila niso zajeta v zapisu. Na koncu srečanja nam je župnik Igor predstavil način obnove farofa pri Križu, kjer bo nastal manjši duhovni center za delovanje naše PZD. Upamo, da uspe obnova in da se v prihodnjih letih lotimo še zidave dvorane, ki jo naše župnije še kako potrebujejo, saj ni in ni videti možnosti, da bi jo uredili v nekdanji proštiji v Dravogradu zaradi stanovalcev, ki že desetletja tu živijo. Upamo, da nam kmalu uspe tudi to urediti.

Prijetno in delovno srečanje smo zaključili z martinovo večerjo, ki sta jo pripravila ključarja gostitelja Franc in Danica. Na koncu velja posebna zahvala njima za gostoljubje.

Jelka Onuk