Srečanje katehistinj in katehetov Kor.naddekanata

V četrtek 23.10 je v bilo v Dravogradu srečanje katehetov in katehistinj (zaposlenih in honorarnih) koroškega naddekanata. Srečanje je pripravila s. Zdenka Prevolšek, ki je v mariborski nadškofiji zadolžena za katehiste. Naddekan Igor Glasenčnik , ki je s strani duhovnikov zadolžen za katehete našega naddekanata, pa je izkazal gostoljubje ter s svojo prisotnostjo potrdil pomembnost usposabljanja in duhovnega poglabljanja katehetskih sodelavcev. Tema srečanje je bila vzgoja za molitev. Po uvodni molitvi desetke rožnega venca z nameni, ki so vključevali molitve za katehete , otroke in njihove družine, smo si med seboj podelili svoje spomine na prvo molitev in izkušnje z molitvijo. Potem pa smo poglabljali in preverjali načine dela z veroučenci, ko vzgajamo za molitev. Bili smo enotnega mnenja, da je molitvene obrazce treba otroke naučiti, hkrati pa jih uvajati v smisel in namen le teh. Pogovor je tekel tudi o molitvenih držah, o pomenu molitvenega kotička, ki ga imamo v veroučnih učilnicah ter o tem, da je pomembno, da kdaj veroučence peljemo v cerkev pred tabernakelj.

DSC_0050 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049