Srečanje pevskih zborov dekanije Mežica-Dravograd

V soboto 15. junija 2013 je župnija Sv. Peter na Kronski gori gostila 12 zborov naše dekanije. Izjemni pevski nastopi in odlična organizacija srečanja so bogatili pevce, ki so se tudi letos zbrali k svojemu revialnemu nastopu. Sicer pa tako vsak zbor ob rednih vajah za sodelovanje pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah bogati naša farna občestva. To soboto pa so obogatili tudi drug drugega. Pesem je spremljavalka naših življenj, še toliko bolj našpih oltarnih srečanj z Gospodom in faranov med seboj. Spoznali smo vso pestrost in bogastvo v različnosti naših zborov. Vse pa povezuje izjemna zagnanost in pričevalnost. Za dolgoletno sodelovanje v zboru so prenekateri pevci in pevke prejeli zasluženo priznanje in zahvalo nadškofa Marjana Turnška.
Domačini kot gostitelji pa so pripravili po srečanju še pogostitev in zadonela je še sproščena pesem v toplo sobotno noč.
Že naslednji dan pa so vsi zbori tako in tako sodelovali pri nedeljskih mašah.
Vsem pevcem in pevkam ISKRENA ZAHVALA v imenu dekanijskih duhovnikov in faranov za zvestobo petju in sodelovanju pri svetih mašah.
Nekaj slik pa naj poveča pričevanje nastopov in vzdušja, ki je vladalo na letošnjem srečanju cerkvenih zborov dekanije Dravograd-Mežiška dolina.