Srečanje starostnikov v župniji Črneče
Župnijska Karitas, člani Rdečega križa in krajevna skupnost  Črneče so znova  pripravili  srečanje starejših,bolnih in invalidov.  V nedeljo 31.avgusta so se zbrali v dvorani gasilskega doma v Črnečah.Mašo sta darovala domači župnik Franček Kraner in duh.pom. Marjan Banič,ki je v nagovoru navzočim pojasnil, kaj  pomeni Karitas. Srečanje so z lepim petjem  obogatili pevci cerkvenega zbora.

Duhovnika sta tistim,ki so želeli,podelila zakrament bolniškega maziljenja.Srečanja se je udeležila tudi županja občine Dravograd Marijana Cigala.Druženje se je nadaljevalo ob glasbi, hrani in pijači.
zapisal: Franci Kotnik
42 2 5 7 14 23 27 35