Statistični podatki o Cerkvi na Slovenskem za leto 2011

Objavljamo nekaj statističnih podatkov za leto 2011, ki jih je zbrala Pastoralna služba Ljubljana. Zanimivo. Več si lahko pogledate, če odprete spodnjo razpredelnico ki sledi..

Kategorije/Škofije

Ljubljana

Novo mesto

Koper

Maribor

Murska Sobota

Celje

Slovenija

Prebivalci
(po cerk. statistiki)1

772.106

161.983

265.000

418.567

118.059

293.344

2.029.059

Katoličani

555.798

135.769

180.000

354.820

89.416

237.694

1.553.497

Nedeljniki    

93.918

23.391

29.000

40.062

19.809

27.810

233.990

Veroučenci

        31.418

          9.101

10.250

21.000

6.200

14.408

92.377

OŠ – po SURS
(leta 2010/11)2

159.514

% katoličanov

72,0 %

83,8 %

67,9 %

84,8 %

75,7 %

81,0 %

76,6 %

% nedelj/kat

16,9 %

17,2 %

16,1 %

11,3 %

22,2 %

11,7 %

15,1 %

% veroučencev/OŠ

57,9 %

Pojasnila k razpredelnici

Kot je razvidno iz razpredelnice, je bilo leta 2011 po cerkvenih statističnih podatkih, ki jih zbirajo Pastoralne službe posameznih škofij, v Sloveniji 76,6 % vseh prebivalcev katoličanov. Največji odstotek katoličanov je med prebivalci mariborske nadškofije (84,8 %), najmanjši pa v koprski škofiji (67,9 %).

Leta 2011 je nedeljsko mašo obiskovalo 15,1 % katoličanov. – Največji odstotek katoličanov se je nedeljske maše udeleževal v škofiji Murska Sobota (22,2 %), najnižje odstotke pa beležimo v mariborski in celjski škofiji (11,3 oziroma 11,7 %).

Iz razpredelnice je razvidno, da po cerkvenih podatkih skoraj 60 % vseh osnovnošolcev v Sloveniji obiskuje župnijski verouk. Pri številu osnovnošolcev je za celotno Slovenijo upoštevan uradni podatek Statističnega urada RS.


Opombe:                                                                                       
Podatki o prebivalcih, katoličanih, nedeljnikih so vzeti iz verske statistike 2011; za veroučence pa iz katehetske statistike 2010/11 in 2009/10.

Podatke za škofije so pripravile Pastoralne službe posameznih škofij.

Zbrala Pastoralna služba Ljubljana.

Statistika 2011