Prva številka novega glasila za vse župnije PZD ..Številka 1-2017