Po nekaj tedenskem premoru zopet objavljamo glasilo Studenec. Tokrat so mašni nameni brez priimka, le ime in prva črka priimka. Tako ne izdajamo osebe, za katero mašujemo in zanje velja zakon o varovanju osebnih podatkov..Številka 27 – 2018 (internet)