Nekoliko preurejeno glasilo Studenec..Številka 36- 2019