Studenec 50 – 2016

Nova številka mesečnega glasila Studenec – pregled dogajanj v oktobru 2016…pzzd-glasilo-studenec-50-2016