Studenec 51-2016

Izšel je najnovejši Studenec – poročila o dogajanjih v PZD v novembru 2016…pzzd-glasilo-studenec-51-2016