STUDENEC 7

Na ogled je dano novo glasilo Studenec št. 7. Nekaj pobud, razpored svetih maš in napoved dogodkov…

PZŽD-Glasilo-STUDENEC-7