Sveti Duh

“Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo.” Apd 10, 44

Cerkvica sv. Duha na Ojstrici dopolnjuje podobo krajinskega parka Košenjak – Velka, ki z najvišjim vrhom občine, (Košenjak 1522), predstavlja lepo in naravoslovno zanimivo pokrajino. Ojstrica je kot naselje samotnih kmetij zakladnica etnoloških znamenitosti.

Duh Tolažnik

“Pavel je nanje položil roke in nadnje je prišel Sveti Duh.” Apd 19, 6

Cerkev se prvič omenja leta 1619 kot sv. Duh na Cimpergu. V svoji stavbni strukturi vsebuje po površini največji poslikan strop v Sloveniji. Posebne pozornosti je vreden tudi zato, ker je signiran in datiran: 1626 in 1627 ter imena Krištof Jamnik, Jurij Skurlej, Rupert Slang, Tomaž Ditmar. Ornamentika te stropne poslikave je sicer značilna za svoj čas, v razvoju tovrstnih poslikav pa predstavlja poslednjo obliko šabloniranega vzorčenja. Pomen poslikanega lesenega stropa je toliko večji, ker gre za en sam, po svoje enkraten spomenik, ki zaznamuje poslikovalsko kulturo, ki je iz trškega okolja segla na podeželje.