Sv. Frančiška Asiškega misli

Sv. Frančišek nas uči:

 

»V božji službi ne moreš imeti temačnega obraza ali hladnega pogleda.«

»Človek ima samo toliko znanja, kolikor ga uporablja.«

»Venomer oznanjaj evangelij in ko je potrebno, uporabi besede.«

»Začni delati, kar je nujno; zatem delaj, kar je možno; in nenadoma delaš nemogoče.«

»Kadar razglašaš mir s svojimi ustnicami, bodi previden, da ga imaš še več v srcu.«

»Če človek izključuje katerokoli božje bitje iz zavetja sočutja in usmiljenja, bo počel enako tudi s soljudmi.«