SV.KRIŽ-praznik porcijunkule – 2.8.2022

Vsakogar ko vstopi v cerkev sv.Križa, na stropu cerkvene ladje v latinskem jeziku nagovorijo
besede iz Lukovega evangelija:” Prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo.”
Tudi letos so v torek 2.avgusta romarji s to vzpodbudo sedli v cerkvene klopi, da bi občestveno doživeli porcijunkulo kot dan molitve, sprave in odpuščanja.Že v uvodu v sv.mašo je župnik Franček Kraner spomnil, da porcijunkula ni svetnica, ampak je to cerkev sv. Marije Angelske blizu Assisija, ki jo je pred propadom rešil sv.Frančišek Asiški. Ta majhen košček zemlje je ta veliki svetnik imenoval “porcijunkula” in je bil zanj blagoslovljen kraj.
Posebnost tega praznika je, da je ta dan možno pri sv.Križu dobiti popolni odpustek zase ali za rajne, če
pred Bogom priznamo svojo človeško krhkost, nebogljenost in grešnost -opravimo sv.spoved, molimo po namenu sv.očeta (papeža) Vero, Očenaš, Zdravomarijo in Slava Očetu… Župnik Igor nas je na koncu maše podrobneje seznanil s tem velikim zastonjskim darom Božjega usmiljenja do nas – porcijunkulskim odpustkom.

Franci Kotnik