SV-KRIŽ-PRAZNIK PORCIJUNKULE – 2.8.2023

Nedvomno je bil v preteklosti pri Sv.Križu obisk porcijunkulske slovesnosti večji, toda to ne pomeni, da je zato danes praznovanje manj doživeto. Letos je praznično mašo ob somaševanju našega župnika Frančka Kranerja daroval prof.Srečko Rehar, ki se je v pridigi spraševal, kako v današnjem svetu, obteženim z nasiljem, krivicami in nespoštovanjem, udejanjati vrednote Božjega kraljestva, kot so ljubezen, mir, dobrota in odpuščanje. V odgovoru na to vprašanje je postregel z mnogimi citati iz Svetega pisma. Ljudsko petje je z igranjem na orgle podprl Igor Glasenčnik, župnik moderator naše pastoralne zveze. Ob zaključku mašne daritve smo molili za porcijunkulski odpustek.

Franci Kotnik