SVETA BIRMA V ŽUPNIJAH Pastoralne zveze Dravograd

Nadvse slovesno in veselo je bilo v župnijah PZD v soboto 15. in v nedeljo 16. oktobra, ko je  zakrament Sv. birme prejelo 41 birmanskih pripravnikov (iz župnije Dravograd 13, iz  župnij Črneče in Libeliče 10 ter iz župnij  Šentjanž in Sv. Peter 18). Dolga skoraj devetletna veroučna priprava otrok na prejem tega nadvse pomembnega zakramenta za zrelega in trdnega kristjana, potrjenega v veri v troedinega Boga, ki so jo skupaj s starši z veliko ljubeznijo opravili požrtvovalna katehistinja Katja, župnik Igor in pomočniki –  animatorji, je duhovno oblikovala na poti odraščanja otroke v zrele mladostnike, da so bili sposobni prejeti ta zakrament in  z njim darove  Sv. Duha ( Dar modrosti, Dar umnosti, Dar sveta, Dar moči, Dar vednosti, Dar pobožnosti, Dar strahu božjega ).

Še zadnja neposredna priprava za vse birmanske pripravnike je potekala v tednu pred Sv. birmo v župniji Dravograd. Začetek je bil vesel, slavilen, duhovno sproščen v nedeljski sv. maši 9. oktobra s slavilno skupino Svetnik in novim duhovnim pomočnikom v PZD jezuitom g. Marjanom Kokaljem.

Nadvse pomemben dan za birmanske pripravnike je bil ponedeljek 10. oktobra, ko so se pred večerno sv. mašo srečali s svojim birmovalcem g. em. nadškofom Marjanom Turnškom. V prisrčnem, prijateljskem razgovoru  je g. nadškof položil  v srca birmanskih pripravnikov veliko lepega in dobrega, božjega in vzpodbujajočega za njihovo pogumno življenje zrelega kristjana po birmi. Ta večer so pri g. nadškofu opravili sv. spoved starši in botri. Vse skupaj se je zaokrožilo v darovani sv. maši, pri kateri je g. župnik Igor  birmanskim pripravnikom tako lepo razlagal njihova gesla, ki so si jih izbrali za svoje vodilo.

Birmanski pripravniki so v torek, sredo in četrtek  zelo skrbno in lepo opravili sv. spoved.

Tridnevnica (sreda, četrtek, petek) je bila tako bogata in višek duhovne priprave src birmanskih pripravnikov na prihod Sv. Duha.  Pred in v večerenih sv. mašah so bili globoko duhovno nagovorjeni s strani župnika Igorja po citatih- življenjskih resnicah iz Sv. Pisma, razlagah darov Sv. Duha na njim razumljiv način, po simbolih prometnih znakov, ki stojijo na poti življenja in kako se naj jih upošteva, da bo pot varna in bo pripeljala  vsakega na njegov cilj – izpolnitvi življenjskega poslanstva. Nagovarjal jih je slavilni bend s petjem slavilnih pesmi, nagovarjala so jih pričevanja mladih, še posebej tiho in globoko sam Jezus v Božji besedi, Evangeliju in Evharistiji. Z njimi so bili njihovi starši in botri in tudi molitveni botri, ki so vsak dan molili za njih in  s katerimi je po besedah župnika Igorja dogovor, da jih v molitvi spremljajo še po birmi in se z njimi srečajo.

Po vseh duhovnih pripravah src birmanskih pripravnikov in tudi zunanjih, ko so starši skupaj skrbno očistili cerkev, jo s cvetjem in simboli Sv. Duha- belimi golobčki okrasili ter s simbolom leta Božjega usmiljenja z napisom darov Sv. Duha okrasili daritveni oltar, je bilo vse pripravljeno za slovesnost Sv. birme.

Tako je bila slovesnost Sv. birme v župniji Dravograd, v župniji Libeliče in v župniji Sv. Peter na Kronski gori.

V Dravogradu je bila slovesnost v sobotnem dopoldnevu. V slovesnem sprevodu skupaj s svojimi botri so prišli birmanski pripravniki po cerkveni ladji do svojih mest pred daritvenim oltarjem.  Sv. mašo je daroval birmovalec g.em. nadškof Marjan Turnšek v somaševanju župnikov Igorja in Frančeka. Birmanska pripravnica je najprej pozdravila g. birmovalca, oba duhovnika in povedala kako je potekala priprava na birmo skozi vse leto. V imenu župnijskega občestava je predstavnik Župnijskega sveta g. Marko Kocuvan pozdravil vse navzoče ter prosil birmovalca za podelitev zakramenta Sv. birme. V uvodu je župnik Igor podal iztočnico za prejem zakramenta Sv. birme s  tremi citati iz Sv. Pisma, med njimi tudi svoje novomašniško geslo: »Vse zmorem v Njem, ki mi daje moč.«

  1. nadškof je v duhovnem nagovoru, v navezavi na Božjo besedo in Evangelij, v srca birmancev in vseh navzočih nežno polagal razlago bistva zakrameta Sv. birme. Kaj želijo starši, botri svojim otrokom ? Srečo….., ki pa je žal z vsem kar premorejo ne morejo dati, ker srečo je treba živeti. Da pa se to uresniči, se mora človek odžejati, tako telesno kot duhovno. Duhovna žeja je žeja po Ljubezni, ki jo daje Bog in samo v osebnem odnosu do Boga in v medsebojnih odnosih se človek odžeja. Pot za potešitev žeje je molitev, sv. maša, zakramenti. Da bi vsi razumeli kaj je zakrament Sv. birme  je podal sodobno razlago preko razumevanja interneta in sicer darovi Sv. Duha  v srcih vernih so signal-antena, ki lovi Božji internet- Sv. Duha in samo tako je v polnosti možno živeti odnos – ljubezen do Boga in bližnjega.

Sv. maša je bila nadvse slovesna, ki ji je poseben ton božjega dajalo tudi čudovito igranje in petje okrepljene slavilne skupine Čudež.

Veliko dobrega, duhovnega, božjega se je zlilo v srca birmancev, lepo je bilo ta dan skupaj praznovati v skupnem občestvu v župniji. V srcih botrov in molitvenih botrov pa je ostala tiha prošnja in molitev  za birmance, da ostanejo po birmi v občestvu Cerkve in, da v polnosti zaživijo svoje življenjsko poslanstvo iz darov, Sv. Duha, ki so jih prejeli ta dan.

I.K.

dsc_0009dsc_0835dsc_2345 dsc_2667 dsc_4434 dsc_0448 dsc_3795