Sveta Trojica – razmišljanje laika Vančy-ja
Nekaterim je pojem Božjega trojstva precej otežen. Res je teološko gledano potrebno precejšnje poznavanje vere in globoko poznavanje Božjih resnic. Dobro, če sprejmemo Boga-Očeta kot absolutno božanstvo in nam najpopolnejšega Očeta, za katerega je Jezus Kristus rekel: ‘vse o čemer pričujem je od Očeta’.

O Jezusu, njegovem rojstvu, njegovem delovanju, čudežih trpljenju, smrti na križu in vstajenju, smo že veliko poučeni vse od prvih naših korakov v življenju. Bilo nam je položeno v zibelko. Pa tudi zgodovina ga priznava. Saj že pri obeleževanju našega veka govorimo: toliko in toliko let pred Kristusom ali pa 2015 let po Kristusu. Težava pa nastopi kadar govorimo o Svetem Duhu, ki pa je enak v Božjem TROJSTVU.
Ker sem v mladosti odraščal v kmečkem okolju, mi je ta pojem nekako lažje razumljiv. Včasih, če so nas starši poslali h komu, so nam naročili: Pojdite tja in tja poiščite očeta in ga prosite, ali pa naročite to in to. Razen če ni šlo za kakšne bolj malenkostne otroške zadeve. Tudi ni vedno gospodar tega urejal, a vedeti je le moral.
Tako je navzoč med nami tudi Sveti Duh, ki je most in povezovalec med človeškim in božanskim. Seveda moramo z vso gotovostjo in predanostjo imeti NAŠEGA BOGA -za naše najvišje in absolutno božanstvo!
Če pa res trdno verjamemo v Boga Očeta, sina Jezusa Kristusa, nam mora ustrezati pojem Svetega Duha, saj ga je On poslal med nas. Le dopustiti mu moramo, da v Božjem imenu biva in deluje med nami!
Vančy-