Sveti križ

“Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.” Lk 9, 23

Župljani Črneč, kamor je že takrat sodil kraj, so skupaj s svojim župnikom vztrajno prosili za dovoljenja, da bi pozidali cerkev. Dobili so ga šele leta 1844. Tretjega maja naslednje leto je bil blagoslovljen temeljni kamen in še isto leto, konec novembra, so blagoslovili prezbiterij nove cerkve. Nastale pa so težave, ker so ljudje zidali večjo cerkev. Šele po posredovanju je bilo tudi to dovoljeno. Delo je šlo spet hitreje naprej in prvega maja 1851 je novo cerkev posvetil škof Anton Martin Slomšek.

Vstajenje

“Odhajam gor k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.” Jn 20, 17

Nova cerkev po slogu posnema baročne cerkve, ima pa tudi nekaj klasicističnih poudarkov. Poslikavo v njej sta napravila mojstra Vipotnik (prezbiterij) in Fantoni. Križ v glavnem oltarju je izdelal rezbar Rosenberger iz Gradca leta 1845, ki je napravil tudi sliko Matere dobrega sveta. Ob križu stojita kipa Marije in Janeza, delo podobarja Alojzija Progarja. Po obnovi v zadnjih letih je vsa cerkev z opremo izjemno zaživela in je ogled pravo umetniško doživetje. V cerkvi hranijo tudi spominsko podobo višarske Marije, saj je njen kip tu našel zavetje leta 1919, ko se je umaknil pred vihro prve svetovne vojne. Tudi tukajšnja cerkev je preživela težke vojne čase. Ob koncu druge svetovne vojne je nastala v njej precejšnja škoda, a romarji so vse obnovili.