Tečaj priprave na zakon v naši dekaniji – v marcu 2018

Priprava zaročencev na sklenitev zakramenta sv. zakona

bo za pare iz naše dekanije v dveh različnih terminih. Izberite tistega, ki vam bolj ustreza:
V MEŽICI: 2., 3. in 4. MAREC ob 19.00;
V DRAVOGRADU: 23., 24. in 25. MAREC ob 19.00.

Krščanska družina je najmanjša celica Cerkve, prostor, kjer človek po lepih medsebojnih odnosih lažje spoznava in doživlja Boga, ki je Ljubezen. Iz srečne družine, ki živi v prijateljstvu z Bogom in med seboj, se ta ljubezen in sreča širi v okolje kjer živi in dela, in po otrocih tudi v naslednje rodove. Po zakramentu sv. zakona je Jezus še posebej povabljen v skupnost moža in žene, da On pomaga – blagoslavlja njune medsebojne odnose, ki v svoji rodovitnosti podarjajo tudi življenje in vzgojo otrokom. Cerkev po vsem svetu namenja posebno skrb družini. Tudi v Sloveniji se kaže ta skrb že v pripravi na zakon in kasneje za zakonce in družine.