Tednik Družina vstopa v 70 leto izhajanja

Slovenski katoliški tednik Družina je začel izhajati 7. maja 1952 kot verski list tedanje Apostolske administrature za Goriško.

Leta 1973 je Družina iz štirinajstdnevnika postala tednik, kar je še zdaj. V letih med 1956 in 1961 je zaradi političnega pritiska izhajala le enkrat mesečno. Od leta 1998 redno izhaja v barvah. Letno izide 52 številk, ob posebnih priložnostih pa tudi izredna številka. Ob obisku sv. papeža Janeza Pavla II. leta 1996 je tri dni izhajala vsak dan.