VERSKA STATISTIKA za leto 2017 v Pastoralni zvezi Dravograd

Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2017 zabeležile sledeče:  Krsta knjiga: V krstnih knjigah naših šest župnij smo vpisali:

DRAVOGRAD: 17 krstov /9 deklic in 8 fantov/ 4 zakonski, 2civ.zakonska, 11 nezakonskih

ŠEMPETER: 18 krstov /9 deklic in 9 fantov), 16 nezakonskih, 2 zakonska

ŠENTJANŽ: 4 krsti /3 deklice in 1 fant/ 3 nezakonski in 1 zakonski

OJSTRICA: 4 krsti /3 deklice in 1 fant/  3 nezakonski 1 zakonski

LIBELIČE: 8 krstov / 2 deklici, 6 fantov/ 3 zakonski, 5 nezakonski

ČRNEČE: 3 krsti / 1 deklica in 2 fanta/ 2 zakonska, 1 nezakonski

 

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti, obsiskati pripravo (enkrat na mesec 3 četrtek v mesecu). Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali:

DRAVOGRAD: 6 porok, od tega 2 iz domače fare, 4 od drugod

ŠEMPETER: 10 porok, 2 iz domače fare, 8 od drugod

ŠENTJANŽ: nobene poroke

OJSTRICA: nobene poroke, 1 par se je poročil v Dravogradu

LIBELIČE: 1 poroka

ČRNEČE: 4 poroke, od tega 1 par od drugod

Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

 

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali:

DRAVOGRAD: 25 oseb, od tega 14 moških in 11 žensk, povprečna starost 76 let, najstarejša 98 let, 6 maziljenih, 12 prejemalo zakramente

ŠEMPETER: 9 oseb, od tega 3 moški in 6 žensk, povprečna starost 74 let, najstarejša 95 let, 2 maziljena

ŠENTJANŽ: 13 oseb, 7 moških in 6 žensk, povprečna starost 75 let, najstarejša 94 let, 2 maziljena,

OJSTRICA: 2 osebi, od tega 2 moška, povprečna starost 65 let, 1 maziljen

LIBELIČE:11 oseb, od tega 6 moških in 5 žensk, povprečna starost 75 let,

ČRNEČE: 11 oseb, od tega 2 moška in 9 žensk, povprečna starost 76 let

 

Ohranimo lep in hvaležen odnos do pokojnih, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V naših župnijah je bilo v preteklem letu birmanih 42 birmancev, od tega 17 v Dravogradu (14 Dravograd, 1 Ojstrica 2 Muta ), 18 v Šempetru ( 4 iz Šempetra, 14 iz Šentjanža)  in 7 pri sv. Križu (6 iz Črneč in 1 iz Libelič).

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 73 prvoobhajancev (v Dravogradu 27, na Ojstrici 8, Črneče 7, Libeliče 9, Šentjanžu 22).

Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

Darovanja – povprečna nedeljska nabirka znaša: Dravograd 140 €, Črneče 47 €, Šentjanž 42 €, Šempeter 40 €, Libeliče 37 €, Ojstrica 30 €.